Materials Science and Technology of Polymers

Professor Jan SchuijerEmeritus hoogleraar prof. J. Schuijer is afgelopen donderdag, d.d. 22 februari, overleden op 97 jarige leeftijd.

Professor Jan Schuijer  was de eerste hoogleraar van de leerstoel “Materiaalkunde en Technologie van Polymeren” en ik heb mijn best gedaan als derde leerstoelhouder zijn wetenschappelijke erfenis voort te zetten. “Mister Polymeertechnologie Nederland”, hoe Jan zo vaak werd genoemd, heeft een zeer brede, zware en blijvende erfenis achtergelaten. Jan met zijn vakkennis, netwerk, sociale gevoelens, sensitiviteit en diplomatie was altijd een boegbeeld ook voor mij. Ik deel het verdriet met de hele familie. 

Julius Vancso
Hoogleraar Materiaalkunde en Technologie van Polymeren

https://www.utwente.nl/nieuws/!/2018/2/355427/in-memoriam-campuspionier-prof.-jan-schuijer